A Sombereki Iskola története

 

 

Az első egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint Sombereken már 1757-ben volt iskola, mely 1 tanítóval működött. A tanítás nyelve német volt.

1829-ben német és magyar ajkú, kántor-sekrestyés látta el az oktatás feladatait. A tanítás a téli időszakban, novembertől március végéig tartott. Szorosan vett tankötelezettség ezekben az időkben még nem volt. Az iskolák felekezetiek voltak: katolikus (német) és görögkeleti (szerb) iskola működött. Az iskolaköteles gyermekek száma ezekben (1800-1850) általában 200 körül mozgott.

A tankötelezettséget az 1868. évi tc. állapította meg. Sombereken ekkor már 3 tanító volt. Ekkor épült újjá a 3 tantermes katolikus iskola.

1938-ban az iskolaépületet és a szerb iskola épületét is a római katolikus egyházközség vette bérbe. A tanítás nyelve 1907-ig a német volt, a magyar csak tantárgyként szerepelt.

Az első világháború idején a tanítás nívója, eredményessége mélyen alászállt.

A 8 osztályos elemi népiskola a tanítóhiány miatt 1946-ban alakulhatott csak meg.

Az 1948-as államosítás zökkenőmentesen ment végbe. A tanítás a tanteremhiány miatt délelőtti-délutáni váltásban zajlott 1979-ig. 1973 szeptemberétől körzetesítették a sombereki iskolát is, s ettől kezdve a görcsönydobokai felső tagozatos tanulók is Somberekre jártak. Ez a tény, valamint a demográfiai emelkedés miatt elkerülhetetlenné vált az új iskolaépület megépítése. A 16 tantermes iskola 1989. január 16-án készült el teljesen. 1990-ben hozzáépítettek egy nagy tornatermet, majd 1999-ben a jobb kihasználtság reményében áthelyezték ide a művelődési házból a községi könyvtárat is. Ezzel teljessé vált a mostani iskolai komplexum, mely lassan 30 éve nem esett át felújításon, korszerűsítésen.

Az 1990-es évektől, kezdetben kétnyelvű-, ma pedig német nemzetiségi nyelvoktatás folyik.

2005. szeptember 1-jétől iskolánk alapfokú művészeti iskola lett. 2007-ben a zeneoktatást kiválóra minősítették.

1990-től 2007-ig iskolánk fenntartója Somberek Község Önkormányzata volt, majd 2007. július 19-én megalakult a hét községből álló (Feked, Szebény, Véménd, Dunaszekcső, Görcsönydoboka, Palotabozsok, Somberek) „Csele-Völgye” Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, melynek székhelye Somberek lett. Ez a társulás három iskolát és hat óvodát foglalt magába.

A 2011/2012-es tanévtől a palotabozsoki felső tagozatos gyerekek is a sombereki iskola tanulói lettek.

2012-ben intézményünk műfüves pályával gazdagodott, így a testnevelés oktatása korszerűbbé, változatosabbá vált.

2013. január 1-től iskolánk fenntartója és üzemeltetője az állam, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ volt. Jelenleg a Mohácsi Tankerületi Központhoz tartozunk. Tagiskolánk a Sombereki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dunaszekcsői Tagiskolája.

 

 

 

2017. szeptember 1-jén a tanévnyitó ünnepség kicsit más volt, mint a többi. A megújult, modern napköziotthonos konyha átadása tette kíváncsivá a tanulókat, tanárokat, szülőket, vendégeket egyaránt. A közel 45 éves épület pályázati forrásból modern, gyönyörű, korszerű „új ruhát” öltött.  Köszönjük Somberek Község Önkormányzatának a fejlesztést, és azt, hogy tanulóink ma már a kor elvárásának megfelelő épületben étkezhetnek.

 

 

 

2018. elején a Mohácsi Tankerületi Központ pályázati forrásból napelemrendszerrel korszerűsítette iskolánkat, így sokkal energiatakarékosabban, környezetbarátabban működhet intézményünk. Köszönjük a támogatást!

 

 

 

2017 tavaszán a Mohácsi Tankerületi Központ támogatásával elkészült az EFOP-4.1.3-as Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése című pályázati kiírásnak megfelelően a sombereki iskola épületére vonatkozó korszerűsítési tervezet. 2017. szeptember elején, amikor a Napköziotthonos Konyhát avattuk fel, megtudtuk, hogy a pályázat sikeres, s elkezdődhet az iskola modernizálása is.

Mi újult meg 56.134.000 Ft-ból az éppen 40 éves sombereki iskolában?
•   Kicserélték a nyílászárókat
•   szigetelték az épület homlokzatát
•   korszerűsítették az elektromos rendszert
•   felújították a tornaterem öltözőit és az ott található vizesblokkokat
•   újraburkolták, kifestették a tantermeket
•   a tornacsarnok épülete új csatornarendszert kapott.

A felújítási költségeken kívül 13 080 762 Ft értékben eszközbeszerzésre is volt lehetőség. Az intézmény új padokat, tanulói székeket, 2 db interaktív panelt, projektorokat, babzsákokat, új térképeket, digitális tananyagokat, valamint a tanulói motivációt serkentő egyéb szemléltető eszközöket kapott.
Köszönettel tartozunk a Mohácsi Tankerületi Központ vezetőjének, Käszné Lebő Zsuzsannának, a tankerület szakembereinek és a kivitelező Mestercsillag Mérnöki Kft-nek, hogy lehetővé tették iskolánk megújulását.
Köszönet Somberek Község Önkormányzatának és Polgármesterének a támogatásért és segítségért, amelyet nyújtott a munkálatok során.
Köszönet minden tanulónak, szülőnek, pedagógusnak, technikai dolgozónak a sok munkáért, amit végeztek.

2018-2019-es tanév júniusában elkészült iskolánk új kerítése is, mely a tanulók szorgos munkájának és a Sombereki Önkormányzat anyagi támogatásának köszönhető.

 

 

 

Iskolánk falai között számos kiemelkedő munkásságú ember végzett. (pl. Kalász Márton, Michelisz József költők, Schipp Ferenc matematikus) Szinte nincs is olyan nagyvárosa országunkban, ahol ne élne kiemelkedő munkát végző hajdani diákunk (orvos, jogász, mérnök, kutató).

Az iskola több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő polgároknak!