Martin Lang tanulmányi ösztöndíj

 

1748-1813 Somberek

 

Az ösztöndíj mottója: „A TANULÁS A SIKER ESÉLYE!”

 

Az ösztöndíj névadója: Martin Lang, aki a sombereki Lang család első Németországból betelepült őse. 1748-ban született Németországban. Legényemberként érkezett Somberekre, itt alapított családot. 1813-ban Sombereken hunyt el.

Alapítója: Lang Ádám, volt sombereki lakos, aki támogatásával szeretné tanulásra ösztönözni a Sombereki Iskola tanulóit.


Kihirdetése: 2017. 12. 21-én 9 órakor a Sombereki Művelődési Házban.


Célja: A Sombereki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába járó, középiskolába induló rászoruló, tehetséges, tanulásra motivált fiatalok támogatása.

Támogatott diákok száma: Évente 3 fő.

Igénylő diákok életkora: 7. osztályos tanulók igényelhetik.

Folyósítás: Sikeres odaítélés esetén a 8. osztályos tanulók szüleinek folyósítják, melyet kizárólag csak a gyermek tanulmányainak előmenetele érdekében használhatnak fel.

A folyósítás összege: 300.000 Ft tanulónként.

Az összeg kifizetése három részletben történne:

• 8. osztályban: szeptemberben, a 7. év végi bizonyítvány megszerzése után 100.000 Ft
• 8. osztályban: január végén, a féléves bizonyítvány után 100.000 Ft
• 8. osztályban: júniusban, a tanév befejezése után 100.000 Ft

A 900.000 Ft+100.000 Ft /egyéb költség/ összeget minden év december 31-ig Lang Ádám és Lang Ádámné adományozók, vagy az örököseik szabad döntésük szerint átutalják a Sombereki Iskoláért Közalapítvány számlájára.

Igénylés határideje: március 15.

Döntés határideje: április 15.

Döntést meghozzák: 5 fő

• Somberek mindenkori polgármestere
• A Sombereki Általános Iskola és AMI mindenkori igazgatója
• A Sombereki Általános Iskola és AMI nevelőtestületének képviselője, osztályfőnök
• A mindenkori Szülői Munkaközösség két képviselője

A döntésnél jelen lehet és véleményt nyilváníthat:

• A Sombereki Iskoláért Közalapítvány mindenkori elnöke, vagy egy képviselője
• A feltételek pontos ismerete mellett a tanulóknak is lehet véleményük, melyet az osztályfőnök vagy egy arra érett diák képviselhet. A vélemények összegyűjtése titkos szavazás formájában is megtörténhet.

Az igénylés feltételei:

• Tisztelettudó viselkedés felnőttel, gyerekkel egyaránt.
• Segítőkész viselkedés embertársakkal.
• Tanulmányi eredménye a képességeknek megfelelően alakuljon.
• Tanulás, nyelvismeret iránti motiváltság.
• Tanórákon kívüli ismeretszerzés igénye.
• Többletfeladatok vállalása.
• Tanulmányi versenyeken, pályázatokon való részvétel.
• A 8. évfolyam alatt ne legyen jelentős tanulmányi romlás.
Lehetséges romlás két tantárgyból egy-egy érdemjegy.
• Elképzelés a jövőt illetően /fogalmazás, kérdőív kitöltése/, melyet az iskolában készítenek el a tanulók. (Hogyan képzelem el az életemet 20 év múlva? Mit fogok tenni azért, hogy elérjem a célomat?)

A döntés nyilvánosságra hozatala: A sombereki iskola honlapján, a sombereki kalendáriumban, a falutévében.